Mattrygghet

Sørlandskjøtt AS jobber svært dedikert for å ivareta en optimal mattrygghet i vår produksjon.

To viktige begreper er kvalitet og renhold; disse er selve bærebjelken når det gjelder å sikre trygg mat. Sørlandskjøtt AS var blant de første bedriftene i Norge som ble sertifisert etter de strengeste internasjonale kravene til mattrygghet gjennom FSSC 22000.

Sertifiseringsbeviset kan ses her: FSSC 22000